خانه / آموزش / آموزش تجوید قرآن (صفحه 3)

آموزش تجوید قرآن

آموزش تجوید : ضمه

آموزش تجوید

در فارسی به این علامت پیش و در عربی ضمه می گویند . ضمه از کلمه ضم گرفته شده و یعنی یک بار به هم پیوستن زیرا که در هنگام خواندن آن لبها به هم پیوسته می شوند . صدای ضمه متمایل به حرف واو می باشد ودر پذشته برای …

ادامه نوشته »

آموزش تجوید : کسره

کسره

کسره یعنی یک بار شکسته شده لبها پس در هنگام خواندن آن لب ها شکسته می شوند در فارسی به آن زیر هم می گویند ودر زیر حرف قرار می گیرد . بر خلاف فارسی که صدای إ دارد در عربی یاء خوانده می شود مثلا به ب که کسره …

ادامه نوشته »

آموزش تجوید : فتحه

آموزش فتحه

در زبان فارسی به این علامت زبر می گویند ودر روی حرف قرار می گیرد در گذشته این علامت به صورت ا روی حرف قرار داشت و بعد ها برای این که جای کمتری بگیرد آن را کوچک کردن و بعد ها آن را روی حرف خواباندند در هنگام خواندن …

ادامه نوشته »

آموزش تجوید : حروف عربی و اسامی آنها

تجوید

درس اول حروف عربی و اسامی آنها زبان عربی برخلاف فارسی داری 28 حرف است یعنی حروف پژ و گچ که در فارسی هست در عربی وجود ندارد در زبان فارسی نحوه تلفط و نوشتن حروف با هم تفاوتی ندارد ولی در زبان عربی به حرف ب مثلا با می …

ادامه نوشته »