خانه / آموزش / آموزش تجوید قرآن (صفحه 2)

آموزش تجوید قرآن

آموزش قران : انواع قرائت قران

قبل از اینکه با انواع قرائت قرآن آشنا شویم بهتر است بدانیم که چگونه و با چه ترتیبی آموزش قرائت را به پیش ببریم مراحل قرائت قرآن به شرح زیر است . بخش خوانی یا تفکیک خوانی : بخش خوانی یعنی حروف یک کلمه را با صداهای مربوطه جدا جدا …

ادامه نوشته »

تجوید خوانی قرآن کریم – التقاء ساکنین

قرآن

ساکن یعنی بدون حرکت بودن و سکون . ین در آخر ساکن یعنی دو تا ساکن . التقاء یعنی ملاقات و برخورد از نظر لغوی . التقاء ساکنین یعنی ملاقات کردن دو ساکن . نکته : در قرآن گاهی علامت ساکن روی حروف قرار نمی گیرد پس وقتی کلمه ای …

ادامه نوشته »

آموزش تجوید خوانی قرآن کریم – تنوین

قرآن

تنوین نون ساکن زائدی است که به آخر بعضی از اسم ها اضافه می شود , و برای اینکه این نون زائده با نون اصلی کلمه اشتباه گرفته نشود زیرا که تنوین زائد است و می توان آن را حذف کرد در صورتی که نون خود کلمه را نمی توان …

ادامه نوشته »

آموزش تجوید : تشدید و مد

قرآن

درس نهم : تشدید تشدید یعنی شدت و محکمی و از نظر اصطلاحی یعنی به شدت ادا کردن کلمه یعنی وقتی یک کلمه پشت سر هم بیاید و تکرار شود به طوری که اولین کلمه ساکن و کلمه بعدی دارای حرکت باشد در این صورت یکی از کلمات را در …

ادامه نوشته »

آموزش تجوید : سکون

آموزش تجوید

درس هشتم : سکون سکون از ساکن و راکد بودن می آید به حرفی که دارای علامت سکون باشد ساکن می گویند . شکل ساکن از ابتدای کلمه خفیف گرفته شده زیرا که خفیف یعنی با آرامی و سبک و سکون یعنی آرامش پس ابتدای این کلمه را نماد سکون …

ادامه نوشته »

آموزش تجوید : الف ، واو و یاء مدی

آموزش تجوید

آموزش تجوید خوانی قرآن کریم درس پنجم الف مدی هرگاه بعد از حرف مفتوح ( ا) بیاید این الف باعث دو برابر شدن کشش حرف مفتوح می شود در قرآن های با رسم الخط فارسی این فتحه را از روی حرف برداشته و به جای آن از الف کوچک استفاده …

ادامه نوشته »