خانه / آموزش / عمومی / خورشید گرفتگی چیست ؟

خورشید گرفتگی چیست ؟

ماه و خورشید و زمین در مداری قرار دارند که در این مدار زمین به دور خورشید می گردد و ماه نیز به دور زمین می گردد با گردش ماه به دور زمین یک شبانه روز به وجود می آید و با گردش زمین به دور خورشید یک سال اتفاق می افتد و اگر در این مداری که این سه قرار دارند ماه بین زمین و خورشید قرار بگیرد و هر سه در یک مدار مستقیم باشد خورشید گرفتگی یا کسوف رخ می دهد .
این اتفاق ممکن است در سال دو یا سه بار اتفاق بیافتد و هر بار در نقطه ای از دنیا مشاهده آن بهتر است .
چند نوع خورشید گرفتگی داریم خورشید گرفتگی حلقوی , خورشید گرفتگی کامل و خورشید گرفتگی جزئی .
خورشید گرفتگی حلقوی به این صورت است که ماه به صورت دایره ای در داخل خورشید دیده می شود و خورشید به صورت حلقه ای در دور ماه دیده می شود و در نقطه ای که به ماه نزدیک تر است و کمترین فاصله را دارد قابل مشاهده است .
خورشید گرفتگی کامل که کمتر دیده می شود و هر فردی در عمر خود شاید یک بار این اتفاق را ببیند و دلیل آن هم این است که هر بار در نقطه ای از دنیا این اتفاق قابل مشاهده است و در این اتفاق ماه کاملا روی خورشید را می پوشاند و سایه ماه بر روی زمین می افتد .
خورشید گرفتگی جزئی به این صورت است که ماه قسمت کوچکی از خورشید را می پوشاند و در قسمت های زیادی از دنیا قابل مشاهده است و دلیل آن هم این است که دور ترین نقاط به خورشید گرفتگی این اتفاق را می بینند .
در زمان خورشید گرفتگی منجمان می توانند بر روی ستاره های نزدیک خورشید و هاله های اطراف آن و خود نور های خورشید تحقیق کنند .
دیدن خورشید گرفتگی با چشم غیر مسلح برای چشم و بدن مضر است بهتر است سایه آن بر روی پرده را مشاهده کنید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code