حروف مقطعه

حروف مقطه از نظر لغوی یعنی قطعه قطعه خواندن حروف مقطعه با اسامی خودشان اسامی حروف الفبا نیز قبلا ذکر شد زیرا که حروف مقطعه دارای صدا نیستند و فاقد علامت می باشند از 114 سوره قرآن 29 سوره از آن دارای حروف مقطعه می باشد .
1 – حروف مقطعه یک حرفی : ن – ص – ق که به صورت یک حرف نوشته شده اند ولی در هنگام خوانده سه تا هستند و مد می گیرند زیرا که هم حروف مدی و هم سبب دارند . ن » نون ص » صاد ق » قاف که به دلیل وجود سبب ساکن باید مانند مد لازم شش ضرب خوانده شوند و در ضرب خوانی هم به هم چسبیده هستند ولی باید 4 ضرب محسوب شوند .
نکته : تمامی یک حرفی ها مد لازم می گیرند و در ضرب خوانی 4 ضرب هستند .
2 – دو حرفی ها : طه – حم – یس این کلمات باید از هم جدا شوند و در هنگام ضرب خوانی نیز باید جدا باشند .
مثال : طه » طا + ها حم » حا + میم یس » یا + سین
2 2 2 4 2 4
نکته : در حروف مقطعه برای سهولت تلفظ همزه آخر حروف تلفظ نمی شود پس نباید اشتباها به آن مد بدهیم زیرا که مد نمی گیرند .
3 – سه حرفی : الم – الر این کلمات باید در هنگام ضرب خوانی دقت داشته باشیم الفی که در ابتدای آنها است باید به صورت جدا و باز شده نوشته شود مثال : اَ + لِف + لام + میم اَ + لِف + لام + را
1 1 4 4 1 1 4 2
4 – چهار حرفی : المص – المر این کلمات نیز مانند بقیه ضرب خوانی و خوانده می شوند .
5 – پنج حرفی : کهیعص – حمعسق عین موجود در این دو حروف مقطعه در هنگام خواندن مد لین می گیرند و باید شش ضرب خوانده شوند و تنها جایی در قرآن هستند که مد لین بر سر کلمه قرار گرفته شده است .
حروف نورانی قرآن : از 28 حرف حروف الفبا عرب 14 تا از آنها حروف نورانی قرآن هستند و رمزی بین خدا و پیامبر هستند و هیچ کدام از مفسران تا به این زمان به رموز این حروف مقطعه پی نبرده اند و این کلمات شامل : صِرَاطُ عَلِیٌ حَقُ نَمسِکُهُ که معنای ان این است راه حضرت علی حق است به آن تمسک جویید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code