معماری

حروف مقطعه

حروف مقطه از نظر لغوی یعنی قطعه قطعه خواندن حروف مقطعه با اسامی خودشان اسامی حروف الفبا نیز قبلا ذکر شد زیرا که حروف مقطعه دارای صدا نیستند و فاقد علامت می باشند از 114 سوره قرآن 29 سوره از آن دارای حروف مقطعه می باشد .
1 – حروف مقطعه یک حرفی : ن – ص – ق که به صورت یک حرف نوشته شده اند ولی در هنگام خوانده سه تا هستند و مد می گیرند زیرا که هم حروف مدی و هم سبب دارند . ن » نون ص » صاد ق » قاف که به دلیل وجود سبب ساکن باید مانند مد لازم شش ضرب خوانده شوند و در ضرب خوانی هم به هم چسبیده هستند ولی باید 4 ضرب محسوب شوند .
نکته : تمامی یک حرفی ها مد لازم می گیرند و در ضرب خوانی 4 ضرب هستند .
2 – دو حرفی ها : طه – حم – یس این کلمات باید از هم جدا شوند و در هنگام ضرب خوانی نیز باید جدا باشند .
مثال : طه » طا + ها حم » حا + میم یس » یا + سین
2 2 2 4 2 4
نکته : در حروف مقطعه برای سهولت تلفظ همزه آخر حروف تلفظ نمی شود پس نباید اشتباها به آن مد بدهیم زیرا که مد نمی گیرند .
3 – سه حرفی : الم – الر این کلمات باید در هنگام ضرب خوانی دقت داشته باشیم الفی که در ابتدای آنها است باید به صورت جدا و باز شده نوشته شود مثال : اَ + لِف + لام + میم اَ + لِف + لام + را
1 1 4 4 1 1 4 2
4 – چهار حرفی : المص – المر این کلمات نیز مانند بقیه ضرب خوانی و خوانده می شوند .
5 – پنج حرفی : کهیعص – حمعسق عین موجود در این دو حروف مقطعه در هنگام خواندن مد لین می گیرند و باید شش ضرب خوانده شوند و تنها جایی در قرآن هستند که مد لین بر سر کلمه قرار گرفته شده است .
حروف نورانی قرآن : از 28 حرف حروف الفبا عرب 14 تا از آنها حروف نورانی قرآن هستند و رمزی بین خدا و پیامبر هستند و هیچ کدام از مفسران تا به این زمان به رموز این حروف مقطعه پی نبرده اند و این کلمات شامل : صِرَاطُ عَلِیٌ حَقُ نَمسِکُهُ که معنای ان این است راه حضرت علی حق است به آن تمسک جویید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

قالب وردپرس